Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Naam Titel Termijn
G.E. Elias Voorzitter / Bestuurder B 2010 – 2020
A.C.M. Goede Bestuurder B 1999 – 2023
R. de Paus Bestuurder B 1999 – 2023
M. van der Plank Bestuurder B 2006 – 2022
G.J. Kramer Bestuurder A 2013 – 2021

De bestuurder A wordt benoemd door de Raad van Bestuur van Fugro N.V. na goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Fugro N.V. De bestuurders B worden benoemd door het Bestuur van de Stichting na goedkeuring van de Raad van Bestuur van Fugro N.V., welk goedkeuringsbesluit onderworpen is aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Fugro N.V.