Introductie

Stichting Continuïteit Fugro, hierna de “Stichting”, is opgericht op 24 september 1999. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao onder registratienummer 111386 en heeft haar statutaire zetel op Curaçao.